Tłumaczenia

Oferujemy tłumaczenia pisemne w następujących parach językowych:

polski → niemiecki                                                   polski → angielski

niemiecki → polski                                                   angielski → polski

11-letnie doświadczenie we współpracy z polskimi i niemieckimi kancelariami patentowymi oraz przedsiębiorstwami

Wykonujemy pisemne tłumaczenia, w tym tłumaczenia technicznetechniczno-prawne, z języka polskiego na niemiecki lub angielski i vice versa. Specjalizujemy się w tłumaczeniach z zakresu ochrony własności przemysłowej, wymagających uwzględnienia specyficznego “żargonu patentowego”, a nierzadko również skomplikowanej terminologii technicznej. Nasi Klienci to przede wszystkim kancelarie patentowe zlecające nam tłumaczenia patentów (dziedziny poniżej), a także korespondencji dotyczącej formalności oraz spraw spornych z zakresu ochrony patentowej i znaków towarowych. Do rodzajów tłumaczeń wykonywanych przez nasze biuro należą:

 • opisy patentowe i opisy ochronne wzorów użytkowych,
 • inna dokumentacja dotycząca zgłoszeń patentowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, w tym dokumenty pierwszeństwa, wyciągi z rejestrów, badania i analizy patentowe, wykazy towarów i usług, dokumentacja zgłoszeniowa i rejestracyjna,
 • korespondencja dotycząca patentów i znaków towarowych, w tym korespondencja pomiędzy biurami patentowymi, jak również korespondencja urzędowa, postanowienia i decyzje urzędowe, postanowienia i orzeczenia sądowe.

Często świadczymy też usługi w zakresie tłumaczeń biznesowych (korespondencja handlowa, opisy produktów i usług, prezentacje, materiały reklamowe, ulotki, oferty, katalogi, badania marketingowe, opisy strategii, cenniki, listy intencyjne, analizy, kosztorysy, plany finansowe, biznesplany, faktury).

Dotychczas wykonane przez nas tłumaczenia dotyczyły w większości następujących dziedzin:

 • chemia (preparatyka chemiczna, technologia chemiczna – techniczna chemia organiczna, agrochemia – nawozy mineralne, środki ochrony roślin, chemia środowiska, chemia gospodarcza, przemysł kosmetyczny, środki myjące i dezynfekcyjne, środki higieniczne, metody dekontaminacji, chemia spożywcza),
 • ochrona środowiska (procesy utylizacji odpadów z gospodarstw domowych, odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych, technologie wytwarzania nawozów i środków spulchniających glebę, gospodarka odpadami i rozwiązania ekologiczne, recykling, gospodarka wodna),
 • mechanika (maszyny, urządzenia i narzędzia – technologia, narzędzia do obróbki plastycznej, hydraulika, maszyny rolnicze, łączenie elementów (np. mechaniczne, klejowe),
 • procesy przemysłowe,
 • przemysł włókienniczy, tekstylia i ich zastosowanie (sektor odzieżowy i obuwniczy, odzież sportowa, funkcyjna, kompresyjna, termoaktywna, odzież ochronna, medyczna, sanitarna, odzież robocza),
 • higiena i profilaktyka zdrowotna (higiena osobista, komunalna, sanitarna, higiena hodowli zwierząt, higiena pracy, higiena żywności i żywienia, wyroby higieniczne, w tym artykuły dla osób z inkontynencją, materiały opatrunkowe),
 • opatrunki i urządzenia do leczenia ran,
 • fryzjerstwo (narzędzia fryzjerskie),
 • przemysł drzewny (wykładziny podłogowe i okładziny ścienne, materiały wykończeniowe wnętrz, przemysł meblarski, przemysł płyt i sklejek),
 • budownictwo (konstrukcje dachowe, okładziny elewacyjne, ogrodzenia, złącza budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne, osłony okienne (np. rolety, żaluzje), systemy drzwiowe),
 • technika cieplna, instalacje sanitarne (techniki i systemy wentylacyjne, techniki i systemy klimatyzacyjne, armatura sanitarna, wyposażenie łazienkowe, instalacje odpływowe, kanalizacja),
 • przemysł tworzyw sztucznych (obróbka plastyczna – ekstruzja),
 • przemysł opakowaniowy,
 • rolnictwo (maszyny rolnicze),
 • dietetyka,
 • przemysł spożywczy,
 • transport (platformy przewozowe, kontenery).