Tłumaczenia

Wykonujemy pisemne tłumaczenia, przede wszystkim tłumaczenia techniczne i techniczno-prawne, z języka polskiego na niemiecki lub angielski i odwrotnie. Główne dziedziny:

  • opisy patentowe, zwłaszcza z klasy C (chemia) oraz klasy F (budowa maszyn);
  • sprawy sporne z zakresu ochrony własności przemysłowej;
  • korespondencja dotycząca patentów i znaków towarowych.